Bảng so sánh giá sản phẩm

STT Tên sản phẩm Giá Showroom Bán Giá Hãng Inax Bán Rẻ hơn
A Bồn cầu Inax
1 Bồn cầu 1 khối Inax AC-991VRN VND 4,782,000 VND 8,920,000 46%
2 Bồn cầu 1 khối Inax AC-909VRN VND 8,090,000 VND 10,340,000 22%
3 Bồn cầu nắp rửa điện tử Inax AC-909R+CW-H18VN VND 13,070,000 VND 17,430,000 25%
4 Bồn cầu nắp rửa điện tử Inax AC-1032+CW-KB22AVN VND 16,150,000 VND 24,150,000 33%
5 Bồn cầu nắp rửa điện tử Inax AC-1032+CW-KA22AVN VND 22,950,000 VND 34,650,000 34%
6 Bồn cầu nắp rửa điện tử Inax AC-1052+CW-KA22AVN VND 23,350,000 VND 35,700,000 35%
B Chậu rửa Inax
1 Chậu rửa Inax đặt bàn AL-536V VND 2,550,000 VND 3,460,000 26%
2 Chậu rửa đặt bàn Inax AL-632V VND 2,450,000 VND 3,500,000 30%
3 Chậu rửa đặt bàn Inax AL-652V VND 2,990,000 VND 4,690,000 36%
4 Chậu rửa Inax treo tường L-282V VND 466,000 VND 550,000 15%
5 Chậu rửa Inax treo tường L-283V VND 410,000 VND 480,000 15%
6 Chậu rửa treo tường Inax L-288V VND 1,040,000 VND 960,000 -8%
C Sen tắm cây
1 Sen tắm cây Inax BFV-3415T VND 6,390,000 VND 11,700,000 45%
2 Sen tắm cây INAX BFV-635S VND 8,250,000 VND 13,200,000 38%
3 Sen tắm cây INAX BFV-655T VND 16,690,000 VND 27,200,000 39%
4 Vòi chậu Inax LFV-402S VND 2,160,000 VND 3,230,000 33%
5 Vòi chậu Inax LFV-652S VND 2,690,000 VND 3,800,000 29%
6 Vòi chậu inax LFV-632S VND 2,050,000 VND 3,050,000 33%
D Bồn tắm Inax
1 Bồn tắm yếm Inax FBV-1702SR, FBV-1702L VND 12,360,000 VND 13,660,000 10%
2 Bồn tắm Inax Ocean FBV-1500R VND 7,800,000 VND 8,640,000 10%
3 Bồn tắm Galaxy Inax MBV-1700 VND 11,600,000 VND 12,820,000 10%
4 Bồn tắm yếm Inax FBV-1502SR VND 11,500,000 VND 12,720,000 10%
5 Bồn tắm Inax BFV-1858 VND 39,900,000 VND 43,260,000 8%